Informacje dodatkowe

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANYCH KURSÓW:

 1. Miejsce na kurs należy rezerwować telefonicznie, faksem, poprzez e-mail, stronę www.
 2. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje wyłącznie kolejność wpłat.
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na kurs oraz zawiadomienie o uczestnictwie wysłane z Polorto .
 4. Cena kursu nie obejmuje: dojazdu, pobytu, kosztów wyżywienia, chyba, że oferta stanowi inaczej.
 5. Wpłaty na kurs należy dokonywać na konto w Banku BNP PARIBAS numer konta: 02 1600 1462 1845 0581 2000 0001 lub indywidualny numer Państwa konta.
 6. Przy rezygnacji z kursu na 14 dni przed jego terminem zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 50% ceny, a 7 dni przed terminem – 100% ceny kursu.
 7. Osoby zainteresowane otrzymaniem punktów edukacyjnych prosimy o podawanie przy zapisie numeru prawa wykonywania zawodu.
 8. Regulamin szkoleń dostępny jest pod adresem www.polorto.com.pl
  Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia go od zapłaty pełnej kwoty należności za kurs.
 9. Termin wpłaty upływa wg. podanych dat.
 10. Wpłaty prosimy dokonywać z dopiskiem, jakiego kursu dotyczą.
 11. Rezerwacji hotelu prosimy dokonywać we własnym zakresie (Polorto negocjuje ceny w hotelach dla Państwa. Informacje o cenach i warunkach promocyjnych z hoteli wysyłamy w zawiadomieniach z potwierdzeniem uczestnictwa w kursie).
 12. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania kursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

UWAGA: Przy wpłatach po terminie (lub w trakcie szkolenia) rezerwujemy sobie prawo doliczenia 20% podstawowej ceny kursu.Zobacz też
Wybierz interesujący temat
ORTONET Systems

Program do zarządzania gabinetami

DDP-Ortho

Bezpłatne oprogramowania

DDS-Pro

Program dla implantologów i Chirurgów szczękowych

DTS

Oprogramowanie dla techników, punktów usługowych drukowania 3D i klinicystów.

Polorto
test