fbpx

Search for products

Search for products

AD_baner-1024x258

Rozwój łuku w połączeniu a aparatami MRC

Efektywny rozwój łuku i żuchwy w celu poprawy korekcji nawyków.

Związek między funkcją (oddychanie i nawyki mięśniowe) a strukturą (kształt łuku, wyrównanie zębów i okluzja) oznacza, że przy próbach korekty należy wziąć pod uwagę oba te czynniki. Aparaty MRC dotyczą zarówno struktury jak i funkcji, ale istnieją przypadki wymagające dodatkowego działania. MRC koncentruje się na poprawie korekcji nawyków i jest zgodny z zasadami biologicznymi. Nie utrudnia uwarunkowań biologicznych.  Asortyment MRC wykorzystuje wybrane techniki pomocnicze, które specjalizują się w połączeniu z systemami leczenia Myobrace® i Myosa®.

BWS-300x168

The Farrell Bent Wire System™ – BWS

Do jednoczesnego rozwijania łuku i korygowania nawyków.

BWS to aparat, który zapewnienia efektywny rozwój łuku w połączeniu z aparatami Myobrace® w uzębieniu mieszanym i stałym. Można go łączyć z dowolnym aparatem Myobrace® pierwszego stopnia, ale szczególnie nadaje się dla T1BWS. Został specjalnie zaprojektowany aby umożliwić oddychanie i korektę czynności mięśniowej w połączeniu z rozwojem łuku. Zwykle jest używany przez trzy lub cztery miesiące, ale można go używać tak długo, aż uzyska się wystarczająco rozwinięty łuk. Następnie BWS jest usuwany, a pacjent przechodzi do drugiego etapu aparatu Myobrace®.

 

Budowa aparatu BWS

  1. Brak elementu podniebiennego   2. Konstrukcja przyjazna dla pacjenta   3. Prosta regulacja   4. Przestrzegaj zasad biologicznych   5. Wykonanie w gabinecie   6. Drut 0,7 mm o niskiej zawartości niklu
BWS_1a-300x221
BWS_2a-300x204
BWS_3a-300x195
BWS_4a-300x221
BWS_5a-300x189
BWS_6a-300x168

Dopasowanie aparatu

BWS_step1-300x170

Usuń ligatury z pętli podniebiennych.

 
 
BWS_step2-300x169

Wyjmij WBS z rurek podniebiennych.

 
 
BWS_step3-300x170

Użyj kleszczy Adamsa aby rozszerzyć pętle podniebienne o 1-2 mm.

 
BWS_step4-300x167

Umieść BWS w rurkach podniebiennych i zabezpiecz nowymi liogaturami.

 
 
BWS_step5-300x169

Poinstruuj pacjenta, aby nosił aparat Myobrace pierwszego stopnia (w połączeniu z BWS) przez jedną do dwóch godzin w ciągu dnia i przez noc podczas snu. Ponownie wyreguluj BWS za cztery tygodnie.

 

Aparaty BIOBLOC

Do korekcji silnego zwężenia łuku i nagryzu poziomego (overjet)

Biobloc_Etapy-768x253

Aparaty Biobloc (etap 1, 2 i 3) są użytecznymi alternatywnymi metodami rozwoju łuków w systemach leczenia MRC. Aparaty są używane oszczędnie, ponieważ nie można ich łączyć z aparatami MRC w celu poprawy działania. Jeśli łączone są z apratami MRC to głównie z Biobloc Stage 1 (BB1) lub bardzo rzadko ze Stage 3 (BB3). Biobloc Stage 1 jest przydatny w przypadku poważnych ograniczeń łuku (zwłaszcza poprzecznego), gdy nie można użyć BWS. Zarezerwowany jest głównie do stosowania w uzębieniu mlecznym lub wczesnym mieszanym, a także do zbliżania siekaczy środkowych. Biobloc jest biegły w szybkim rozszerzaniu łuków we wszystkich trzech wymiarach, ale jest bardzo wrażliwy na technikę i ma tendencję do pogarszania funkcji pacjentów. Biobloc Stage 3 jest stosowany u pacjentów z ciężkim nagryzem poziomym (overjet), którzy mają problem ze stosowaniem aparatu Myobrace®. Poniżej przedstawiamy aparat Biobloc Stage 1, ponieważ inne nie są powszechnie stosowane w leczeniu Myobrace®.

Budowa aparatu BB1

1. Śruba ekspansja   2. Wyjmowany aparat   3. Uformowany drut

BB1_a-768x176

Dopasowanie aparatu

BB1_step1-300x173

Wyjmij Biobloc z ust pacjenta, zwracając uwagę na stan utrzymania aparatu i higienę jamy ustnej pacjenta.

 
 
 
BB1_step2-300x170

Przesuń łuk wargowy o 1-2 mm do przodu.

 
 
 
 
BB1_step3-300x168

Wyreguluj uformowany drut o 1-2 mm w kierunku siekaczy.

 
 
 
 
BB1_step4-300x172

Wyreguluj klamry mocujące i umieść Biobloc w ustach pacjenta upewniając się, że jest mocno osadzony i stabilny. Upewnij się również, że pacjent może go wyjąć i włożyć.

 
 
BB1_step5-300x170

Poinformuj pacjenta, aby co 24 godziny obracał śrubę ekspansyjną o 1/4 pełnego obrotu. Pacjent powinien codziennie wyjmować Bioblok i nosić aparat Myobrace drugiego stopnia przez godzinę (następnie ponownie nosić Biobloc). Umów pacjenta na wizytę kontrolną za dwa do czterech tygodni.

  

Myolay™

Aby przywrócić prawidłową relację szczęk i okluzję

Myolay™ to wielowarstwowa technika kompozytowa stosowana głównie w uzębieniu mlecznym i mieszanym w celu wspomagania rozwoju łuku i wyrównania szczęk, stosowana w połączeniu z aparatami MRC. Myolay™ polega na wzmocnieniu czterech dolnych zębów trzonowych mlecznych (lub pierwszych i drugich zębów trzonowych, jeśli jest to wskazane u starszych pacjentów) o dwa do czterech milimetrów za pomocą żywicy kompozytowej. Żywica jest specjalnie ukształtowana w zależności od wskazania. Przywracając prawidłową relację między górną i dolną szczęką, Myolay™ umożliwia skuteczniejszą korektę nawyków i kontynuację rozwoju łuku bez żadnych zakłóceń w okluzji. Myolay ™ należy stosować po ustaleniu oddychania przez nos, ponieważ technika ta jest nieskuteczna, jeśli pacjent nie może utrzymać zamkniętych ust i kontaktu zębów.

Klasa II

Klasa2_1
Klasa2_2
Klasa2_3

Klasa III

 
Klasa3_1
Klasa3_2
Klasa3_3

Zgryz krzyżowy jednostronny / obustronny

Zgryz-krzyżowy_1
Zgryz-krzyżowy_2
Zgryz-krzyżowy_3

Sposób użycia

Myolay™ nakłada się na dolne zęby trzonowe mleczne  przy użyciu standardowego protokołu aplikowania kompozytów. Kompozyt jest zwykle barwiony aby poprawić akceptację pacjenta i w razie potrzeby umożliwić łatwiejsze usunięcie. Jeśli kompozyt zostanie umieszczony na zębach mlecznych, usunięcie następuje wraz ze złuszczaniem zębów mlecznych.

Myolay_step1-300x171

Wyczyść powierzchnię okluzyjną zębów, na których ma zostać nałożony Myolay za pomocą wolnoobrotowej szczoteczki i pumeksu. Dokładnie spłucz.

Myolay_step2-300x171

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi aplikowania kompozytu, a następnie nałóż kompozyt i ukształtuj w zależności od wskazania.

Myolay_step3-300x187

Poinformuj pacjenta, aby nosił aparat Myobrace lub Myosa (w zależności od wskazań) przez jedną do dwóch godzin w ciągu dnia i przez noc podczas snu.

Scroll to Top